wal

Vekst på 28 % i 2019

Med økt satsing på byråkonkurranser og Extra som ny kunde regner reklamebyrået We Are Live med å fortsette veksten i 2020.

Foto og faksimile: Finansavisen.