wal

Colosseum Tannlege velger
We Are Live

Colosseum Tannlege har vokst til 32 klinikker, og er Norges største tannlegekjede. Denne markedslederposisjonen skal sikres og forsterkes. Med seg på laget har de fått We Are Live.

Colosseum Tannlege har hatt en sterk vekst de siste årene. Tidligere er mesteparten av markedsføringen gjort lokalt av klinikkene, men nå skal markedsføringen av de 32 klinikkene struktureres og samkjøres fra sentralt hold. We Are Live ble kontaktet i juni 2018 for å bistå med målgruppedefinering, posisjonering, strategi og utvikling av kommunikasjon.

-       Vi ønsket et tett og strategisk samarbeid med et byrå som kunne hjelpe oss med å stake ut en fremtidsrettet retning for kommunikasjon og markedsføring, og være en tett samarbeidspartner for å nå våre vekstmål. Vi kontaktet We Are Live i sommer fordi vi hadde sett og hørt mye positivt om byrået. Det var full klaff i første møtet, så da var det ikke behov for å invitere til pitch eller gå runder med flere byråer. Vi har nå lagt et spennende halvår bak oss der vi sammen har jobbet med posisjonering og strategi, og gleder oss nå til å gå live med vår kommunikasjon, forteller Ragnhild Hauge Waters, CEO i Colosseum Tannlege.

Etter de innledende bli-kjent-møtene i sommer, startet de samarbeidet tidlig i høst. Det ble gjort en grundig jobb med innsikt, der Opinion var samarbeidspartner og gjennomførte en omfattende markedsundersøkelse for å kartlegge drivere, barrierer og assosiasjoner. 

-       Vi besøkte også en rekke klinikker for å bli godt kjent med arbeidshverdagen til de ansatte. Innsikten fra markedsundersøkelsen og klinikkbesøkene ble brukt til å lande en tydelig posisjonering og markedsstrategi. De strategiske grepene innebærer et nytt kommunikasjonskonsept internt og eksternt, samt oppdatert visuell profil, sier Christoffer Stenholt, daglig leder WAL. 

- Vi har utviklet en kommunikasjonsplattform som tar utgangspunkt i den nye setningen «Sunn munn. Hele livet.». Den nye retningen skal gjøre at Colosseum Tannlege fremstår varmere og mindre klinisk, mer moderne og menneskelig - uten at det skal gå på bekostning av kompetansen og profesjonaliteten, sier Simen Frogner, kreatør og tekstforfatter i WAL. 

-       Vi har tatt innover oss at vi lever i en tid der vi må tilpasse oss digitale kanaler i stadig raskere tempo. Vår bransje er i stor endring, og det kommer nå nye konkurrenter som spiller på lav pris, og er dyktige i den digitale kundereisen med blant annet brukervennlig online booking. Vi er i gang med å optimalisere kundereisen både digitalt og fysisk, og skal ikke la vår størrelse stå i veien for å være innovative og kjappe i avtrekkeren. I We Are Live har vi en riktig samarbeidspartner i så måte. De er et ungt og innovativt byrå, og har fingeren på pulsen i forhold til hva som vil være viktig for å ha konkurransekraft i dag og i fremtiden, avslutter Ragnhild.