wal

KUPPET
Wanted – Diplom-Is

Brief 
Våren 2017 lanserte Wanted fra Diplom-Is tre nye smaker. Vår oppgave var å skape blest rundt lanseringen, samt øke kjennskap, penetrasjon og merkepreferanse hos den unge målgruppen.

Løsning 
I en tid hvor truecrimevar/er ekstremt i vinden, iscenesatte vi et ran på fryselageret til Diplom-Is. En ransbande brøt seg inn og stjal nyhetene. I de på følgende ukene kunne målgruppen ta del i jakten i diverse kanaler, og deler av utbyttet dukket opp over store deler av landet. 

vimeo_video_preview